УСПЕШНО ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ

Пројекат “Конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе из фонда Матична библиотека “Љубомир Ненадовић” ” је завршен успешно захваљујући изузетној сарадњи са Народном библиотеком Србије и Министарством културе Републике Србије, које је финансирало овај пројекат. Конзерватори Народне библиотеке Србије, у чијој лабораторији се реализују овакви подухвати, доставили су књиге нашој установи. Током пројекта, у конзерваторској лабораторији Народне библиотеке Србије, извршена је заштита 20 књига штампаних у првој половине 19. века, које су биле у лошем стању.

Од даљег пропадања сачуване су књиге: Законик, 1844. (оштећење IV категорија), Законик, 1865.(оштећење IV категорија), Алгебра за гимназије, 1863, (IV), Нови завет, 1830, (IV), Дела Доситеја Обрадовића, 1834, (IV), Црногорац или страдања христијана, 1857, (IV), Државне економије, 1862, (IV), Кратка свеобшта историја Смарагдова, 1854, (III), Птице у Србији, 1867, (IV), Добри пастир или проповеди, 1850, (IV), Основне черте равне,1854., (IV), Стихотворенија, књ.4, 1847., (IV), Историја света за народ и школу, књ.1, 1866., (IV), Српска ствар у енглеском парламенту, 1863., (II), Србски народ и источно питање, 1863., (II), Месецослов, 1836, (IV), Цар Јосиф II и његов двор, 1866., (III), Начела физике за своје ученике али и за самоуке, 1851., (III), Макровиотика..1826, (IV), Часослов, 1842, (IV).

У циљу даље заштите старе и ретке библиотечке грађе, набављен је ватроотпорни ормар, чиме су обезбеђени адекватни услови за заштиту културног наслеђа од крађе и у условима ванредних ситуација (пожар и сл.).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *