Контакт

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА

„ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО

Војводе Мишића 35

14000 Ваљево

 

Веб презентација: www.bibliotekavaljevo.rs

Дигитална библиотека: 

www.digitalna.bibliotekavaljevo.rs

 

Телефон:

014 291 130 – Позајмно одељење

014 291 120 – Дечје одељење

Е-пошта: office@bibliotekavaljevo.rs

ПИБ: 100078723

Матични број: 07136021

ЈБКЈС: 07761

 

Директор

Виолета Милошевић

065 8752692

violeta@bibliotekavaljevo.rs

 

Лице за заштиту података о личности

Оливера Миловановић

063 894 6575

office@bibliotekavaljevo.rs

 

Лице задужено за јавне набавке

Јосип Грачанин

065 875 2696

mbva.jn@gmail.com