Историјат

Историјат

Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ је најстарија установа културе у Ваљеву. Основана је 1868. као Читаоница ваљевска и у то време је, по књижном фонду, броју пренумераната и броју листова на који је била претплаћена била трећа по значају и величини читаоница у Србији, одмах после Београдског читалишта и Београдске грађанске касине. Богат културни живот Читаонице огледао се кроз бројне „ беседе“, села, позоришне представе , забаве…
Нажалост, активност Читаонице прекинута је након избијања Српско – турског рата 1878, да би тек 1907. године поново почела са радом, овог пута као Грађанска читаоница, у простору нове, тек отворене зграде Ваљевске гимназије. У том периоду Читаоница је имала фонд од преко две хиљаде књига и била је претплаћена на 51 лист и часопис из десетак земаља широм света. Посебан куриозитет, из садашње визуре, представља податак да је у њој, као библиотекар једно време радио песник Сима Пандуровић, за време свог кратког службовања у Ваљевској гимназији.
Историјске неприлике и избијање Првог светског рата условиле су престанак рада Грађанске читаонице, да би после многих неуспелих иницијатива, тек 1932 . године њен рад био обновљен.
За само неколико година, до избијања Другог светског рата, Читаоница је развила живу и разноврсну активност и јавила се као чин културне препознатљивости Ваљева у другим срединама. Формиран је богат књижни фонд, организована су добро посећена предавања и књижевне вечери на којима су учествовали наши истакнути књижевници, Милош Црњански, Десанка Максимовић, Густав Крклец и др.
Од завршетка Другог светског рата до данас библиотека је у континуитету обављала своју културну мисију. Књижни фондови достигли су бројку од око 160 000 књига и око 16 000 свезака листова и часописа. Библиотека има развијену културну и издавачку делатност, а њен лични печат свакако је манифестација „Двориште“ која без прекида траје од 1987 год.
Законом о библиотечкој делатности из 1994. Библиотека добија статус матичне библиотеке за Колубарски округ.

cika_ljuba2