Ознака

Назив јавне набавке

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-16/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-15/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-14/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-13/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-12/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-11/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-10/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-09/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-08/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-07/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-06/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-05/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-04/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-03/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-02/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Н-01/2021

Набавка књига за библиотеку

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору