НОВА ОПРЕМА ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА

Ваљевска библиотека набавила је вредну опрему за регулисање влаге у просторијама, а у циљу унапређења услова за квалитетно обављање библиотечко-информационе делатности. Средства за ову опрему, 4 одвлаживача немачког произвођача Trotec, 2 овлаживача марке Brune и 3 уређаја за мерење температуре и влаге у просторијама. Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ је библиотека заштитарка, којој су одлуком Министарства културе поверени послови заштите старе и ретке библиотечке грађе на територији Колубарског округа, што ће набавком ове опреме бити значајно унапређено.

Средства за опрему су добијена на конкурсу Министарства културе РС у 2023. години.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *