ЖИВОТ ФИЛОЗОФИЈЕ – ФИЛОЗОФИЈА ЖИВОТА

Покушавајући да одгонетну који је смисао филозофије и социологије у савременом свету, проф. др Драган Проле, проф. др Иван Миленковић и социолог Душан Ристић, дошли су до необоривих закључака да друштво никада није могло остварити никакав прогрес без делања хуманистичких дисциплина, које су у савременом свету потпуно занемарене, јер не доносе профит, али су због етичких образаца који су вековима негованим неизоставни део сваког напредног система.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *