„Рад библиотека у ванредним околностима“  била је тема стручног скупа у Малој Ремети од 16. до 17. априла 2021, који су организовали Градска библиотека Панчево и Српска читаоница у Иригу. Излагање учесника се тицало актуелне ситуације, али и рада библиотека у ванредним околностима у даљој и скоријој прошлости. Свој рад и искуства Ваљевске библиотеке представила је на овом скупу Виолета Милошевић, дипл. библиотекар и директор.