Због немогућности да обезбеди услове за безбедан рад у читаоници Одељења стручне књиге,
Библиотека је донела одлуку о измени начина рада са корисницима.
Од 18. августа 2020. омогућена је позајмица публикација из фонда Одељења стручне књиге и то
искључиво уколико у фонду постоји више од једног примерка тражене грађе.
Грађа се позајмљује под условима и правилима утврђеним Правилником о условима, начину
коришћења и заштити библиотечко-информационе грађе и извора пружања информационих услуга у
Матичној библиотеци “Љубомир Ненадовић” Ваљево.