Библиотека почиње да ради са корисницима у понедељак, 27. априла.
Радно време је од 8 до 16 часова, уз примену прописаних мера заштите.
Корисници могу вратити позајмљене књиге и преузети нове.
Читаонице неће радити до даљег.
У просторију може ући само ЈЕДАН корисник, док су остали у обавези
да сачекају, одржавајући прописану дистанцу у реду.
Корисници морају имати заштитну опрему (маске и сл.).
Корисници НЕ МОГУ сами претраживати фонд.
Корисници који желе да позајме књиге морају припремити СПИСАК
од десет наслова, од којих могу позајмити само три књиге.