УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА СРПСКЕ И СВЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

У петак, 11. августа, у оквиру манифестације Завичајни књижевни агапе, ваљевска публика је, кроз научни рад др Предрага Тодоровића, могла да се упозна са путевима упоредног истраживања српске и светске књижевности.

Др Предраг Тодоровић, виши научни сарадник на Институту за књижевност и уметност, поделио је са присутнима резултате свог вишегодишњег, посвећеног бављења српском авангардом, дадаизмом и Бекетом, представивши своје монографије, антологије и зборнике, док је кроз дијалог са драмским писцем и културним активистом Зораном Стефановићем осветлио положај српске књижевности и културе у ширим, европским, контекстима и оквирима.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *