Протокол о сарадњи на пројекту„Ревитализација стучне библиотеке у ХК „Крушик“, потписан је данас, током акције „Април, месец књиге“.

Ових дана започиње сређивање и активности на ревизији фонда некадашње фабричке библиотеке, која је, нажалост, престала са радом током деведестих година. За потребе будуће стручне библиотеке биће опредељен нови простор са опремом и набављаће се актуелне публикације, у складу са потребама корисника и библиотечким правилима. Стручни тим Библиотеке реализоваће већи део активности и обуку запослених за рад са фондом, а касније ће вршити континуирани стручни надзор. Захваљујући визији и разумевању менаџмента, реализацијом овог пословног подухвата, ХК „Крушик“ ће обезбедити квалитетније услове за своје запослене, стручне раднике и све оне који теже непрекидном, целоживотном усавршавању, а Библиотека наставља да шити мрежу библиотека у Ваљеву. Прокол су потписали Владан Лукић, генерални директор ХК „Крушик“ Ваљево и Виолета Милошевић, директор Библиотеке.