У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево је у среду, 10. марта, одржан редован, годишњи састанак директора јавних библиотека Колубарског округа. Ваљевска библиотека је матична установа у чијој мрежи се налази пет јавних библиотека из Мионице, Уба, Љига, Лајковца и Осечине. Тема састанка су били планови и активности у овој години, анализа стања у установама у погледу фонда, простора и кадра, као и предлози за превазилажење проблема у раду. Ваљевска библиотека је установа која, у складу са законским овлашћењима, надзире стручни рад свих библиотека у Колубарском округу, пружа стручну помоћ и организује програме усавршавања стручних радника.